Meny
Søk

STRØMKVALITET OG KRAFTELEKTRONIKKK


Måling og analyse ved strømkvalitetutfordringerVåre hovedprodukter frekvensomformerelikestrømsdrifter, chopperstyringer og mykstartere er alle basert på kraftelektronikkomponenter som IGBT-transistorer, tyristorer og diodelikerettere for omforming fra en strømart til en annen.

Denne omformingen kan foregå på flere forskjellige måter :

  • Direkte fra vekselspenning til likespenning ved hjelp av tyristorer, diodelikerettere eller IGBT-moduler
  • Fra fast vekselspenning til vekselspenning med regulert frekvens og spenning ved hjelp av diodelikeretter,
    IGBT-moduler og andre komponenter

Felles for disse omformingsprosessene er at de som uønsket sideeffekt produserer  høy- og lavfrekvent elektrisk "støy" i form av forstyrrende strømmer som sprer seg i kabelanlegg og styresystemer.

De høyfrekvente strømmene generer spenninger som kan føre til funksjonsfeil og havari på styre- og kommunikasjons-systemer i nærheten av støykilden og kablene. Fra 1996 har spredning av og immunitet mot disse høyfrekvente forstyrrelsene vært regulert i det såkalte EMC-direktivet fra EU. Som installatører og brukere av slikt elektronisk utstyr pålegges man tiltak for å forhindre skadelig støyutstråling.

Enkle tiltak mot høyfrekvent støy: Følg nøye de råd og forordninger produsenten av frekvensomformere og lignende gir i sine manualer, benytt EMC-filter i TN-nett og korrekt skjermet og jordet motorkabel. Sørg for at ingen styrekabler ligger nærmere motorkabler enn 10cm. 

Den lavfrekvente støyen arter seg som overharmoniske strømmer i forsyningsnettet. Disse strømmene forvrenger og belaster forsyningsnettet termisk og reduserer på den måten kapasiteten i nettet. Nivået av overharmoniske strømmer uttrykkes som Total Harmonic Distortion - THD. NORSOK-standarden angir 10% som maks tillatt (spenning) THD i lavspenningsnett.

Enkle tiltak mot lavfrekvent støy / for høy THD: Bruk nettdrossler, i spesielle tilfeller 12-puls mating av store likerettere og/eller aktive filtere.

Eliminasjonsmetoden: Forsøk å bytte / kryssbytte en og en av aktuelle komponenter, løsne / endre kabelføring, legge til ekstra jording etc.
 

Konsulenttjenester knyttet til strømkvalitet og elektromagnetisk stråling 

I noen få tilfeller opplever vi betydelige driftforstyrrelser i anlegg med frekvensomformere og andre kraftelektronikk-komponenter. Kjennetegnet er gjerne at forstyrrelsene oppstår der de minst er ventet, i anlegg hvor installasjonene tilsynelatende er korrekt utført.

For disse tilfellene har vi gjennom egne ressurser og partnere muligheter for å tilby målinger med avansert spesialutstyr og etterfølgende analyser med tiltaksforslag.

I noen skjeldne tilfeller kan det også være behov for mer omfattende nettanalyse for å belyse årsakssammenhengene. Også her har vi kontakter som kan bidra.Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om strømkvalitet. 

Innlogging

Drivetek as - Postboks 13 - N-2029 Rælingen  - Telefon: +47 920 77 000 - E-post: post@drivetek.no

Personvern
Lukk X
Vi bruker informasjonskapsler. Dersom du fortsetter å bruke denne siden godtar du at informasjonskapsler blir brukt. [Les mer]